Disclaimer

Hoewel de informatie op deze webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van AM Trade v.o.f. een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan AM Trade v.o.f. er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. AM Trade v.o.f. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op deze website. Hoewel het streven van AM Trade v.o.f. erop is gericht dat deze website voortdurend toegankelijk is, aanvaardt AM Trade v.o.f. ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het feit dat de website, om welke reden dan ook, (tijdelijk) buiten gebruik is gesteld of niet beschikbaar is.Verwijzingen of hyperlinks in deze website naar websites van anderen zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker van deze website. AM Trade v.o.f. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van die anderen en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op die websites.

Indien u zich toegang verschaft tot deze website, wordt u geacht zich aan het bovenstaande te onderwerpen.